Drukuj

PODMIOTY ODBIERAJĄCE ODPADY KOMUNALNE OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI Z TERENU GMINY SIEMYŚL:

1.  Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe „Eko-Fiuk” S.C.
ul. Świerczewskiego 2b
78-320 Połczyn Zdrój    

2.  Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
ul. Komunalna 5
75-724 Koszalin

3. EKO-SERWIS Roman Elminowski
ul. Plac Zjednoczenia 4
72-320 Trzebiatów

4. Miejski Zakład Zieleni, Dróg i Ochrony Środowiska Sp. z o.o.
ul. IV Dywizji Piechoty 60
78-100 Kołobrzeg

5. Jan Chytra „SERAFIN”   
Ubyszów 113
26-120 Bliżyn
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

WYKAZ PUNKTÓW NA TERENIE GMINY SIEMYŚL, W KTÓRYCH WYSTAWIONE SĄ POJEMNIKI NA ZUŻYTE BATERIE:

1. Sklep w m. Białokury nr 19
Sklep czynny od poniedziałku do soboty w godz. 9.00 - 16.00

2. Sklep w m. Byszewo nr 23
Sklep czynny od poniedziałku do soboty w godz. 6.00 - 21.00 ;  w niedzielę w godz. 11.00 - 19.00

3. Sklep w m. Charzyno ul. Wojska Polskiego 13
Sklep czynny od poniedziałku do soboty w godz. 6.00 - 22.00; w niedzielę 8.00 - 21.00

4. Sklep w m. Nieżyn nr 11
Sklep czynny od poniedziałku do soboty w godz. 6.00- 22.00; w niedzielę w godz. 10.00 - 18.00

5. Sklep w m. Siemyśl ul. Malinowa 2a
Sklep czynny od poniedziałku do soboty w godz. 6.00 – 21.00; w niedzielę w godz. 9.00-20.00

6. Urząd Gminy Siemyśl ul. Kołobrzeska 14
Urząd czynny od poniedziałku do piątku w godz. 7.00- 15.00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MIEJSCE ZAGOSPODAROWANIA PRZEZ PODMIOTY ODBIERAJĄCE ODPADY KOMUNALNE OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI Z TERENU DANEJ GMINY ZMIESZANYCH ODPADÓW KOMUNALNYCH, ODPADÓW ZIELONYCH ORAZ POZOSTAŁOŚCI  Z SORTOWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH PRZEZNACZONYCH DO SKŁADOWANIA

Nazwa i adres instalacji, do której są przekazywane odpady komunalne:
Kompostownia Korzyścienko ul. Wspólna 1 78-132 Grzybowo
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych można oddawać bezpłatnie do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych, ul. Wspólna 1 w Korzyścienku, od poniedziałku do piątku w godz. 6.00 – 18.00.