Drukuj
VII sesja Rady Gminy

Dnia 11 kwietnia 2011 r. odbyła się VII sesja Rady Gminy Siemyśl.

Na sesji tej Rada Gminy podjęła następujące uchwały:

- zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Siemyśl na lata 2011 – 2021,

- w sprawie zmian w budżecie Gminy Siemyśl na 2011 r.,

- zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Siemyśl na 2011 r.,

- w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Siemyśl oraz dalszego postępowania z nimi,

- w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy na dzierżawę nieruchomości rolnej,

- w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości,

- w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości (2 uchwały),

- w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości,

- w sprawie udzielenia pomocy finansowej innej jednostce samorządu terytorialnego,

- w sprawie powołania członka Komisji ds. Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu.