Drukuj
VI sesja Rady Gminy

Dnia 31 marca 2011 r. odbyła się VI sesja Rady Gminy Siemyśl.

Na sesji tej Rada Gminy podjęła następujące uchwały:

- w sprawie zmian w budżecie Gminy Siemyśl na 2011 r.,

- zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Siemyśl na 2011 r.,

- w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki,

- w sprawie inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso,

- w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu dla członka ochotniczej straży pożarnej,

- w sprawie ustalenia stawki opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Siemyśl,

- zmieniającą uchwałę w sprawie deklaracji przystąpienia Gminy Siemyśl do Stowarzyszenia Kołobrzeska Lokalna Grupa Rybacka.