Drukuj

Wyborcze zebrania wiejskie

Od dnia 21 lutego 2011 r. na terenie Gminy Siemyśl odbywały się będą zebrania wiejskie, na których wybierani będą sołtysi i rady sołeckie. W miesiącu lutym 2011 r. odbędą się zebrania wiejskie w następujących sołectwach:
- sołectwo Charzyno - dnia 21 lutego 2011 r. (poniedziałek) o godz. 18.00 w sali wiejskiej w Charzynie;
- sołectwo Byszewo - dnia 22 lutego 2011 r. (wtorek) o godz. 18.00 w sali wiejskiej w Byszewie;
- sołectwo Kędrzyno - dnia 23 lutego 2011 r. (środa) o godz. 19.00 w sali wiejskiej w Byszewie;
- sołectwo Świecie Kołobrzeskie - dnia 28 lutego 2011 r. (poniedziałek) o godz. 18.00 w sali wiejskiej w Świeciu Kołobrzeskim.