Drukuj
III sesja Rady Gminy

Dnia 20 grudnia 2010 r. odbyła się III sesja Rady Gminy Siemyśl VI kadencji.
Na sesji tej Rada Gminy podjęła następujące uchwały:
- w sprawie zmian w budżecie Gminy Siemyśl na 2010 r.,
- w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego,
- w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Siemyśl.