Drukuj

Szkolenia

Stowarzyszenie Lokalnej Grupy Działania „Siła w Grupie”  zaprasza mieszkańców gmin, przedstawicieli JST, przedsiębiorców, rolników, organizacje pozarządowe na szkolenia w zakresie  wypełniania wniosków i załączników w programie PROW 2007 – 2013 LEADER Oś 4.

Działanie 413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” dla „Małych projektów”

 14.12.2010 godz. 15.00 – 18.00 – Sala Posiedzeń Urzędu Gminy Gościno - dla mieszkańców Gminy Gościno, Gminy Kołobrzeg, Gminy Rymań i Gminy Siemyśl.

 15.12.2010 godz. 15.00 – 18.00 – Dom Kultury w Karlinie ul. Szczecińska 6 - dla mieszkańców Gminy Karlino, Gminy Białogard, Gminy Dygowo, Gminy Ustronie Morskie.


Działanie 413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” dla „Różnicowania w kierunku działalności nierolniczej”

 15.12.2010 godz. 9.00 – 14.00 – Sala Posiedzeń Urzędu Gminy Gościno  - dla mieszkańców Gmin członkowskich: Białogard, Dygowo, Gościno, Karlino, Kołobrzeg, Rymań, Siemyśl i Ustronie Morskie.


Działanie 413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” dla „Tworzenia i rozwoju mikroprzedsiębiorstw”

 14.12.2010 godz. 9.00 – 14.00 – Sala Posiedzeń Urzędu Gminy Gościno  - dla mieszkańców Gmin członkowskich: Białogard, Dygowo, Gościno, Karlino, Kołobrzeg, Rymań, Siemyśl i Ustronie Morskie.


Chętni do udziału w szkoleniach proszeni są o zgłoszenia telefoniczne pod numer telefonu 943513371 w godzinach od 8.00 do 14.00  - do dnia 10.12.2010 r.