Drukuj
XLVI sesja Rady Gminy

Dnia 21 października 2010 r. odbyła się XLVI sesja Rady Gminy Siemyśl.
Na sesji tej Rada Gminy podjęła następujące uchwały:
-  zmieniającą uchwałę w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości,
-  w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych.