Drukuj
XLV sesja Rady Gminy

Dnia 30 września 2010 r. odbyła się XLV sesja Rady Gminy Siemyśl.
Na sesji tej Rada Gminy podjęła następujące uchwały:
- w sprawie zmian w budżecie Gminy Siemyśl na 2010 r.,
- zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Siemyśl na 2010 r.,
- w sprawie  szczegółowych  zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Siemyśl lub jej jednostkom podległym,
- w sprawie  ustalenia  regulaminu  korzystania z cmentarzy  komunalnych Gminy Siemyśl,
- w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków  zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania,
- w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kołobrzeskiego.