Drukuj

XLIII sesja Rady Gminy

Dnia  29 czerwca 2010 r. odbyła się XLIII sesja Rady Gminy Siemyśl.
Na sesji tej Rada Gminy podjęła następujące uchwały:
- w sprawie zmian w budżecie Gminy Siemyśl na 2010 r.,
- w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Wilków,
- w sprawie  określenia  zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Siemyśl za I półrocze oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy,
- w sprawie określenia  zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Siemyśl,
- w sprawie przystąpienia Gminy Siemyśl do stowarzyszenia pod nazwą „Zachodniopomorska Sieć Teleinformatyczna”,
- w  sprawie przystąpienia do realizacji projektów pn.: „Wrota Parsęty II–infrastruktura społeczeństwa informacyjnego w dorzeczu Parsęty” i „Wrota Parsęty II–usługi społeczeństwa informacyjnego w dorzeczu Parsęty".