Drukuj

ZAPROSZENIE NA SPOTKANIE INFORMACYJNE


   Uprzejmie informujemy, że Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. organizuje spotkanie informacyjne na temat projektu pt. „Sieć Zachodniopomorska Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej – przedsiębiorstwa społeczne w regionie koszalińskim” Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Działanie 7.4 RPO WZP 2014-2020.

   W ramach projektu udzielane będą dotacje na tworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych (w tym dla spółdzielni socjalnych).
  Spotkanie odbędzie się w dniu 17 lutego  2017 r. w godz. 10.00-11.00 w Kołobrzegu w siedzibie Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną przy ul. Mazowieckiej 29, Sala Różana.
   Organizatorzy na spotkanie zapraszają wszystkich zainteresowanych: przedstawicieli NGO, jednostek samorządu terytorialnego, GOPS, MOPS, PCPR, kościelne osoby prawne, spółdzielnie socjalne a także osoby fizyczne chcące założyć przedsiębiorstwo społeczne (w tym uprawnione do założenia spółdzielni socjalnej) i które w jego ramach chcą zatrudnić osoby zagrożone wykluczeniem społecznym lub ubóstwem.
   Wszystkie informacje na temat projektu są dostępne na stronie www.owes.koszalin.pl w zakładce Dotacje.