Drukuj

XII SESJA RADY GMINY
 

   29 listopada 2016 r. odbyła się sesja Rady Gminy Siemyśl. Na tej sesji Rada Gminy podjęła następujące uchwały:
- w sprawie zmian w budżecie Gminy Siemyśl na 2016 r.,
- w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Siemyśl z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017,
- w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie na kolejny okres umowy najmu na lokal użytkowy,
- w sprawie uchwalenia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Siemyśl”,
- sprawie uchwalenia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Siemyśl na lata 2016 - 2022.