Drukuj

XXI SESJA RADY GMINY


    27 października 2016 r. odbyła się sesja Rady Gminy Siemyśl. Na sesji tej Rada Gminy podjęła następujące uchwały:
- w sprawie zmian w budżecie Gminy Siemyśl na 2016 r.,
- w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości,
- w sprawie opłaty targowej,
- w sprawie nadania nazwy ulicy,
- w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy na dzierżawę nieruchomości (2 uchwały).

    Zbiór uchwał Rady Gminy dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Siemyśl (http://bip.siemysl.pl).