Drukuj

XX SESJA RADY GMINY

 

    29 września 2016 r. odbyła się sesja Rady Gminy Siemyśl. Na sesji tej Rada Gminy podjęła następujące uchwały:
- w sprawie zmian w budżecie Gminy Siemyśl na 2016 r.,
- w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości (15 uchwał),
- w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Siemyśl.