Alternative content

Get Adobe Flash player

Wiadomości PAP

NOWY SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI
Drukuj

OGŁOSZENIE MZZDIOŚ

 

W związku z wejściem w życie z dniem 1 lipca 2013 tzw. „ustawy śmieciowej” Miejski Zakład Zieleni, Dróg i Ochrony Środowiska w Kołobrzegu Sp. z o.o. informuje, iż pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów będą sukcesywnie dostarczane na posesje na terenie Gminy od dnia 15 lipca 2013r.

Do czasu uzupełnienia stanu pojemników do selektywnej zbiórki, na nieruchomości o zabudowie jednorodzinnej i zagrodowej dostarczane będą zastępczo komplety worków, a wywóz odpadów odbywać się będzie wg dotychczasowych harmonogramów odbioru.
Zbiórka odpadów w zabudowie wielorodzinnej, w tym okresie odbywać będzie się na niezmienionych zasadach.

Równocześnie informujemy Państwa, że Miejski Zakład Zieleni, Dróg i Ochrony Środowiska w Kołobrzegu Sp. z o.o. dołoży wszelkich starań aby płynnie i jak najmniej problemowo wprowadzić w życie nowe zasady gospodarki odpadami na terenie Gminy.

 
Drukuj

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

 
Drukuj

INFORMACJA DOT. SKŁADANIA DEKLARACJI
 

Przypomina się, że w terminie do dnia 30 kwietnia 2013 r. należało złożyć w Urzędzie Gminy Siemyśl wypełnioną i podpisaną  deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji wójt gminy określi, w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki, w tym średnią ilość odpadów komunalnych powstających na terenie nieruchomości o podobnym charakterze.

Druk deklaracji można pobrać w Urzędzie Gminy Siemyśl (pokój nr 9) lub na stronie internetowej Gminy Siemyśl  (http://siemysl.pl ) w zakładce NOWY SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI.

 
Drukuj

UCHWAŁY RADY GMINY SIEMYŚL DOT. GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI

 
« pierwszapoprzednia11121314następnaostatnia »

Strona 12 z 14