Alternative content

Get Adobe Flash player

Wiadomości PAP

NOWY SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI
Drukuj

INFORMACJA

Urząd Gminy Siemyśl informuje, że właściciele nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Siemyśl,  którzy nie posiadają żadnego pojemnika na odbiór odpadów komunalnych, powinni niezwłocznie zgłosić zapotrzebowanie na pojemnik do Urzędu Gminy Siemyśl osobiście  lub telefonicznie pod nr telefonu  94 35 85 316 lub 94 35 88 013 wew. 16.

 
Drukuj

OGŁOSZENIE MZZDIOŚ

 

W związku z wejściem w życie z dniem 1 lipca 2013 tzw. „ustawy śmieciowej” Miejski Zakład Zieleni, Dróg i Ochrony Środowiska w Kołobrzegu Sp. z o.o. informuje, iż pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów będą sukcesywnie dostarczane na posesje na terenie Gminy od dnia 15 lipca 2013r.

Do czasu uzupełnienia stanu pojemników do selektywnej zbiórki, na nieruchomości o zabudowie jednorodzinnej i zagrodowej dostarczane będą zastępczo komplety worków, a wywóz odpadów odbywać się będzie wg dotychczasowych harmonogramów odbioru.
Zbiórka odpadów w zabudowie wielorodzinnej, w tym okresie odbywać będzie się na niezmienionych zasadach.

Równocześnie informujemy Państwa, że Miejski Zakład Zieleni, Dróg i Ochrony Środowiska w Kołobrzegu Sp. z o.o. dołoży wszelkich starań aby płynnie i jak najmniej problemowo wprowadzić w życie nowe zasady gospodarki odpadami na terenie Gminy.

 
Drukuj

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

 
Drukuj

INFORMACJA DOT. SKŁADANIA DEKLARACJI
 

Przypomina się, że w terminie do dnia 30 kwietnia 2013 r. należało złożyć w Urzędzie Gminy Siemyśl wypełnioną i podpisaną  deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji wójt gminy określi, w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki, w tym średnią ilość odpadów komunalnych powstających na terenie nieruchomości o podobnym charakterze.

Druk deklaracji można pobrać w Urzędzie Gminy Siemyśl (pokój nr 9) lub na stronie internetowej Gminy Siemyśl  (http://siemysl.pl ) w zakładce NOWY SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI.

 
« pierwszapoprzednia111213następnaostatnia »

Strona 11 z 13