Alternative content

Get Adobe Flash player

Wiadomości PAP

NOWY SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI
Drukuj

INFORMACJA DOT. OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Wójt Gminy Siemyśl przypomina, że zadeklarowaną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać jak dotychczas - do15-go dnia każdego miesiąca na indywidualne konta bankowe. Przy dokonywaniu płatności w treści przelewu należy wpisać miesiąc i rok, za który dokonywana jest wpłata.                                                                                      
W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację do Wójta Gminy Siemyśl w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.

 

 
Drukuj

 
Drukuj

PODMIOTY ODBIERAJĄCE ODPADY KOMUNALNE OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI Z TERENU GMINY SIEMYŚL:

1.  Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe „Eko-Fiuk” S.C.
ul. Świerczewskiego 2b
78-320 Połczyn Zdrój    

2.  Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
ul. Komunalna 5
75-724 Koszalin

3. EKO-SERWIS Roman Elminowski
ul. Plac Zjednoczenia 4
72-320 Trzebiatów

4. Miejski Zakład Zieleni, Dróg i Ochrony Środowiska Sp. z o.o.
ul. IV Dywizji Piechoty 60
78-100 Kołobrzeg

5. Jan Chytra „SERAFIN”   
Ubyszów 113
26-120 Bliżyn
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

WYKAZ PUNKTÓW NA TERENIE GMINY SIEMYŚL, W KTÓRYCH WYSTAWIONE SĄ POJEMNIKI NA ZUŻYTE BATERIE:

1. Sklep w m. Białokury nr 19
Sklep czynny od poniedziałku do soboty w godz. 9.00 - 16.00

2. Sklep w m. Byszewo nr 23
Sklep czynny od poniedziałku do soboty w godz. 6.00 - 21.00 ;  w niedzielę w godz. 11.00 - 19.00

3. Sklep w m. Charzyno ul. Wojska Polskiego 13
Sklep czynny od poniedziałku do soboty w godz. 6.00 - 22.00; w niedzielę 8.00 - 21.00

4. Sklep w m. Nieżyn nr 11
Sklep czynny od poniedziałku do soboty w godz. 6.00- 22.00; w niedzielę w godz. 10.00 - 18.00

5. Sklep w m. Siemyśl ul. Malinowa 2a
Sklep czynny od poniedziałku do soboty w godz. 6.00 – 21.00; w niedzielę w godz. 9.00-20.00

6. Urząd Gminy Siemyśl ul. Kołobrzeska 14
Urząd czynny od poniedziałku do piątku w godz. 7.00- 15.00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MIEJSCE ZAGOSPODAROWANIA PRZEZ PODMIOTY ODBIERAJĄCE ODPADY KOMUNALNE OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI Z TERENU DANEJ GMINY ZMIESZANYCH ODPADÓW KOMUNALNYCH, ODPADÓW ZIELONYCH ORAZ POZOSTAŁOŚCI  Z SORTOWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH PRZEZNACZONYCH DO SKŁADOWANIA

Nazwa i adres instalacji, do której są przekazywane odpady komunalne:
Kompostownia Korzyścienko ul. Wspólna 1 78-132 Grzybowo
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych można oddawać bezpłatnie do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych, ul. Wspólna 1 w Korzyścienku, od poniedziałku do piątku w godz. 6.00 – 18.00.

 

 

 
Drukuj

INFORMACJA

Urząd Gminy Siemyśl informuje, że właściciele nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Siemyśl,  którzy nie posiadają żadnego pojemnika na odbiór odpadów komunalnych, powinni niezwłocznie zgłosić zapotrzebowanie na pojemnik do Urzędu Gminy Siemyśl osobiście  lub telefonicznie pod nr telefonu  94 35 85 316 lub 94 35 88 013 wew. 16.

 
« pierwszapoprzednia12345678910następnaostatnia »

Strona 10 z 13