Alternative content

Get Adobe Flash player

Wiadomości PAP

NOWY SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI
Drukuj

 
Drukuj

PODMIOTY ODBIERAJĄCE ODPADY KOMUNALNE OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI Z TERENU GMINY SIEMYŚL:

1.  Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe „Eko-Fiuk” S.C.
ul. Świerczewskiego 2b
78-320 Połczyn Zdrój    

2.  Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
ul. Komunalna 5
75-724 Koszalin

3. EKO-SERWIS Roman Elminowski
ul. Plac Zjednoczenia 4
72-320 Trzebiatów

4. Miejski Zakład Zieleni, Dróg i Ochrony Środowiska Sp. z o.o.
ul. IV Dywizji Piechoty 60
78-100 Kołobrzeg

5. Jan Chytra „SERAFIN”   
Ubyszów 113
26-120 Bliżyn
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

WYKAZ PUNKTÓW NA TERENIE GMINY SIEMYŚL, W KTÓRYCH WYSTAWIONE SĄ POJEMNIKI NA ZUŻYTE BATERIE:

1. Sklep w m. Białokury nr 19
Sklep czynny od poniedziałku do soboty w godz. 9.00 - 16.00

2. Sklep w m. Byszewo nr 23
Sklep czynny od poniedziałku do soboty w godz. 6.00 - 21.00 ;  w niedzielę w godz. 11.00 - 19.00

3. Sklep w m. Charzyno ul. Wojska Polskiego 13
Sklep czynny od poniedziałku do soboty w godz. 6.00 - 22.00; w niedzielę 8.00 - 21.00

4. Sklep w m. Nieżyn nr 11
Sklep czynny od poniedziałku do soboty w godz. 6.00- 22.00; w niedzielę w godz. 10.00 - 18.00

5. Sklep w m. Siemyśl ul. Malinowa 2a
Sklep czynny od poniedziałku do soboty w godz. 6.00 – 21.00; w niedzielę w godz. 9.00-20.00

6. Urząd Gminy Siemyśl ul. Kołobrzeska 14
Urząd czynny od poniedziałku do piątku w godz. 7.00- 15.00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MIEJSCE ZAGOSPODAROWANIA PRZEZ PODMIOTY ODBIERAJĄCE ODPADY KOMUNALNE OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI Z TERENU DANEJ GMINY ZMIESZANYCH ODPADÓW KOMUNALNYCH, ODPADÓW ZIELONYCH ORAZ POZOSTAŁOŚCI  Z SORTOWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH PRZEZNACZONYCH DO SKŁADOWANIA

Nazwa i adres instalacji, do której są przekazywane odpady komunalne:
Kompostownia Korzyścienko ul. Wspólna 1 78-132 Grzybowo
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych można oddawać bezpłatnie do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych, ul. Wspólna 1 w Korzyścienku, od poniedziałku do piątku w godz. 6.00 – 18.00.

 

 

 
Drukuj

INFORMACJA

Urząd Gminy Siemyśl informuje, że właściciele nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Siemyśl,  którzy nie posiadają żadnego pojemnika na odbiór odpadów komunalnych, powinni niezwłocznie zgłosić zapotrzebowanie na pojemnik do Urzędu Gminy Siemyśl osobiście  lub telefonicznie pod nr telefonu  94 35 85 316 lub 94 35 88 013 wew. 16.

 
Drukuj

OGŁOSZENIE MZZDIOŚ

 

W związku z wejściem w życie z dniem 1 lipca 2013 tzw. „ustawy śmieciowej” Miejski Zakład Zieleni, Dróg i Ochrony Środowiska w Kołobrzegu Sp. z o.o. informuje, iż pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów będą sukcesywnie dostarczane na posesje na terenie Gminy od dnia 15 lipca 2013r.

Do czasu uzupełnienia stanu pojemników do selektywnej zbiórki, na nieruchomości o zabudowie jednorodzinnej i zagrodowej dostarczane będą zastępczo komplety worków, a wywóz odpadów odbywać się będzie wg dotychczasowych harmonogramów odbioru.
Zbiórka odpadów w zabudowie wielorodzinnej, w tym okresie odbywać będzie się na niezmienionych zasadach.

Równocześnie informujemy Państwa, że Miejski Zakład Zieleni, Dróg i Ochrony Środowiska w Kołobrzegu Sp. z o.o. dołoży wszelkich starań aby płynnie i jak najmniej problemowo wprowadzić w życie nowe zasady gospodarki odpadami na terenie Gminy.

 
« pierwszapoprzednia12345678910następnaostatnia »

Strona 10 z 13