Alternative content

Get Adobe Flash player

Wiadomości PAP

Drukuj
VII sesja Rady Gminy

Dnia 11 kwietnia 2011 r. odbyła się VII sesja Rady Gminy Siemyśl.

Na sesji tej Rada Gminy podjęła następujące uchwały:

- zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Siemyśl na lata 2011 – 2021,

- w sprawie zmian w budżecie Gminy Siemyśl na 2011 r.,

- zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Siemyśl na 2011 r.,

- w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Siemyśl oraz dalszego postępowania z nimi,

- w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy na dzierżawę nieruchomości rolnej,

- w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości,

- w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości (2 uchwały),

- w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości,

- w sprawie udzielenia pomocy finansowej innej jednostce samorządu terytorialnego,

- w sprawie powołania członka Komisji ds. Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu.