Alternative content

Get Adobe Flash player

Wiadomości PAP

Drukuj
VI sesja Rady Gminy

Dnia 31 marca 2011 r. odbyła się VI sesja Rady Gminy Siemyśl.

Na sesji tej Rada Gminy podjęła następujące uchwały:

- w sprawie zmian w budżecie Gminy Siemyśl na 2011 r.,

- zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Siemyśl na 2011 r.,

- w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki,

- w sprawie inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso,

- w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu dla członka ochotniczej straży pożarnej,

- w sprawie ustalenia stawki opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Siemyśl,

- zmieniającą uchwałę w sprawie deklaracji przystąpienia Gminy Siemyśl do Stowarzyszenia Kołobrzeska Lokalna Grupa Rybacka.