Alternative content

Get Adobe Flash player

Wiadomości PAP

Drukuj

Zjazd Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Siemyślu

Dnia 26 marca 2011 r. w Zespole Szkół w Siemyślu odbył się Zjazd Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Siemyślu.

W Zjeździe wzięli udział delegaci reprezentujący 3 jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Siemyśl - zrzeszone w Oddziale Gminnym Związku, członkowie ustępujących władz Związku oraz zaproszeni goście. Zjazd wysłuchał sprawozdania z działalności Oddziału Gminnego Związku za minioną kadencję 2006-2011 i udzielił absolutorium ustępującemu Zarządowi. Dokonano wyboru władz Oddziału Gminnego Związku na kolejną kadencję.

 

W skład Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Siemyślu na kadencję 2011–2016 weszli:

1. Prezes – Paweł Adamczak (OSP Charzyno);

2. Wiceprezes – Dorota Więcek (OSP Świecie Kołobrzeskie);

3. Komendant gminny – Andrzej Rachalewski (OSP Charzyno);

4. Sekretarz – Bartosz Siwy (OSP Siemyśl));

5. Skarbnik - Arkadiusz Siwy (OSP Siemyśl);

6. Członek Prezydium – Jerzy Sadowski(OSP Świecie Kołobrzeskie);

7. Członek zarządu – Adrian Wojciechowski (OSP Charzyno);

8. Członek zarządu – Paweł Pietruszyński (OSP Świecie Kołobrzeskie);

9. Członek zarządu – Krzysztof Wawrzyniak (OSP Siemyśl).

 

W skład Komisji Rewizyjnej Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Siemyślu na kadencję 2011-2016 weszli:

1. Przewodniczący – Ireneusz Sadowski (OSP Siemyśl);

2. Sekretarz – Jerzy Hałas (OSP Świecie Kołobrzeskie);

3. Członek - Zbigniew Wilczyński (OSP Charzyno).

 

o1


o2o2

Przygotował:

Komendant Gminy OSP - Andrzej Rachalewski