Alternative content

Get Adobe Flash player

Wiadomości PAP

Drukuj
Sesja Rady Gminy

Przewodniczący Rady Gminy zwołał sesję Rady Gminy Siemyśl. Sesja odbędzie się dnia 31 marca 2011 r. (czwartek) o godzinie 10.00 w Urzędzie Gminy Siemyśl (ul. Kołobrzeska 14).

 

Porządek obrad sesji:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności.

 2. Wręczenie zaświadczenia o wyborze radnego oraz ślubowanie radnego.

 3. Przedstawienie porządku obrad.

 4. Informacja o pracy komisji Rady Gminy w okresie międzysesyjnym.

 5. Informacja o pracy Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.

 6. Przyjęcie protokołu poprzedniej sesji.

 7. Podjęcie uchwał:

- w sprawie zmian w budżecie Gminy Siemyśl na 2011 r.,

- zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Siemyśl na 2011 r.,

- w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki,

- w sprawie inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso,

- w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu dla członka ochotniczej straży pożarnej,

- w sprawie ustalenia stawki opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Siemyśl,

- zmieniająca uchwałę w sprawie deklaracji przystąpienia Gminy Siemyśl do Stowarzyszenia Kołobrzeska Lokalna Grupa Rybacka.

 8. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego.

 9. Sprawy bieżące, wolne wnioski, interpelacje, zapytania i odpowiedzi.

10. Zamknięcie sesji.