Alternative content

Get Adobe Flash player

Wiadomości PAP

Drukuj

Wyborcze zebrania wiejskie-marzec 2011

W miesiącu marcu 2011 r. odbędą się zebrania wiejskie, na których wybierani będą sołtysi i rady sołeckie, w następujących sołectwach:
- sołectwo Morowo - dnia 1 marca 2011 r. (wtorek) o godz. 18.00 w sali wiejskiej w Byszewie;
- sołectwo Trzynik - dnia 2 marca 2011 r. (środa) o godz. 18.00 w klubie w Trzyniku;
- sołectwo Nieżyn - dnia 3 marca 2011 r. (czwartek) o godz. 18.00 w klubie w Nieżynie;
- sołectwo Unieradz - dnia 3 marca 2011 r. (czwartek) o godz. 20.00 w sali wiejskiej w Unieradzu;
- sołectwo Niemierze - dnia 7 marca 2011 r. (poniedziałek) o godz. 18.00 w świetlicy wiejskiej w Niemierzu;
- sołectwo Białokury - dnia 10 marca 2011 r. (czwartek) o godz. 19.00 w klubie w Białokurach;
- sołectwo Siemyśl - dnia 11 marca 2011 r. (piątek) o godz. 18.00 w Domu Kultury w Siemyślu.