Alternative content

Get Adobe Flash player

Wiadomości PAP

Drukuj

V sesja Rady Gminy

Dnia 7 lutego 2011 r. odbyła się V sesja Rady Gminy Siemyśl.

Na  sesji tej Rada Gminy podjęła następujące uchwały:
- zmieniającą  uchwałę  w  sprawie  uchwalenia  wieloletniej  prognozy finansowej Gminy Siemyśl na lata 2011 – 2021,
-  w sprawie zmian w budżecie Gminy Siemyśl na 2011 r.,
-  zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Siemyśl na 2011 r.,
-  w  sprawie  wyrażenia   zgody  na  zawarcie  na  kolejny  okres  umów  najmu  na lokale użytkowe,
-  zmieniającą uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości,
-  w sprawie  wyboru  delegata do Stowarzyszenia  Gmin Polskich Euroregionu Pomerania.