Alternative content

Get Adobe Flash player

Wiadomości PAP

Drukuj

Wybory uzupełniające do Rady Gminy Siemyśl

Wojewoda Zachodniopomorski zarządzeniem Nr 7/2011  z dnia 11 stycznia 2011 r. zarządził wybory uzupełniające do Rady Gminy Siemyśl w okręgu wyborczym Nr 5 (sołectwo Siemyśl), w którym wybierać się będzie jednego radnego. Datę wyborów wyznaczono na niedzielę 20 marca 2011 r. Dni, w których upływają terminy wykonania czynności wyborczych zostały określone w kalendarzu wyborczym stanowiącym załącznik do ww. zarządzenia

Informacje dot. wyborów uzupełniających do Rady Gminy Siemyśl umieszczone są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Siemyśl ( http://bip.siemysl.pl ).