Alternative content

Get Adobe Flash player

Wiadomości PAP

Drukuj

Sesja Rady Gminy

Przewodniczący Rady Gminy Siemyśl zwołał sesję Rady Gminy Siemyśl. Sesja odbędzie się dnia 13 grudnia 2010 r.  (poniedziałek) o godzinie 10.00 w Urzędzie Gminy Siemyśl (ul. Kołobrzeska 14).


Porządek obrad sesji:
  1.  Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności.
  2.  Przedstawienie porządku obrad.
  3.  Przyjęcie protokołu poprzedniej sesji.
  4.  Wręczenie zaświadczenia o wyborze i ślubowanie Wójta Gminy Siemyśl.
  5.  Powołanie składów osobowych stałych komisji Rady Gminy.
  6.  Sprawy bieżące, wolne wnioski, interpelacje, zapytania i odpowiedzi.
  7.  Zamknięcie sesji.