Alternative content

Get Adobe Flash player

Wiadomości PAP

Drukuj

Pierwsza sesja VI kadencji

Dnia 1 grudnia 2010 r. odbyła się pierwsza sesja Rady Gminy Siemyśl VI kadencji. Na sesji tej Rada Gminy, w głosowaniu tajnym, dokonała wyboru przewodniczącego i wiceprzewodniczącego. Przewodniczącym Rady Gminy Siemyśl został wybrany Pan Edward Sidorkiewicz. Wiceprzewodniczącą Rady Gminy Siemyśl została wybrana Pani Krystyna Grega.