Alternative content

Get Adobe Flash player

Wiadomości PAP

Drukuj

Pierwsza sesja Rady Gminy

Na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.)  Przewodniczący Rady Gminy Siemyśl poprzedniej kadencji zwołał pierwszą  sesję  nowo wybranej  Rady   Gminy   Siemyśl  (VI  kadencji).


Sesja odbędzie  się  dnia 1 grudnia 2010 r. (środa)  o godz. 10.00  w  Urzędzie  Gminy  Siemyśl (ul. Kołobrzeska 14).

Proponowany porządek obrad sesji:

  1.  Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2.  Wręczenie zaświadczeń o wyborze radnego.
  3.  Ślubowanie radnych. 
  4.  Ustalenie porządku obrad sesji.
  5.  Wybór Przewodniczącego Rady Gminy.
  6.  Wybór Wiceprzewodniczącego Rady Gminy.
  7.  Sprawozdanie Wójta o stanie Gminy.
  8.  Sprawy bieżące, wolne wnioski, interpelacje, zapytania i odpowiedzi.
  9.  Zamknięcie sesji.