Alternative content

Get Adobe Flash player

Wiadomości PAP

Drukuj

XLVII sesja Rady Gminy

Dnia 9 listopada 2010 r. odbyła się XLVII sesja Rady Gminy Siemyśl (ostatnia w bieżącej kadencji).


Na sesji tej Rada Gminy podjęła następujące uchwały:
-  w sprawie zmian w budżecie Gminy Siemyśl na 2010 r.,
-  zmieniającą   uchwałę   w   sprawie   uchwalenia   budżetu   Gminy   Siemyśl   na  2010 r.,
-  zmieniającą  uchwałę  w  sprawie  zaciągnięcia  pożyczki  na  finansowanie  programów i projektów współfinansowanych ze środków strukturalnych Unii Europejskiej (2 uchwały),
-  zmieniającą uchwałę w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu,
-  w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu,
-  w   sprawie   uchwalenia   Programu    współpracy    Gminy    Siemyśl   z   organizacjami pozarządowymi  oraz  podmiotami  wymienionymi  w art. 3 ust. 3 ustawy o  działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2011,
- w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Siemyśl porozumienia międzygminnego,
- w sprawie stanowienia o kierunkach działania wójta.