Alternative content

Get Adobe Flash player

Wiadomości PAP

Drukuj
XLV sesja Rady Gminy

Dnia 30 września 2010 r. odbyła się XLV sesja Rady Gminy Siemyśl.
Na sesji tej Rada Gminy podjęła następujące uchwały:
- w sprawie zmian w budżecie Gminy Siemyśl na 2010 r.,
- zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Siemyśl na 2010 r.,
- w sprawie  szczegółowych  zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Siemyśl lub jej jednostkom podległym,
- w sprawie  ustalenia  regulaminu  korzystania z cmentarzy  komunalnych Gminy Siemyśl,
- w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków  zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania,
- w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kołobrzeskiego.