Alternative content

Get Adobe Flash player

Wiadomości PAP

Drukuj

Sesja Rady Gminy

Przewodniczący Rady Gminy zwołał sesję Rady Gminy Siemyśl.  Sesja odbędzie się  dnia 30  września 2010 r.   (czwartek)   o  godzinie   9.00   w  Urzędzie  Gminy  Siemyśl  (ul. Kołobrzeska 14).


Porządek obrad sesji:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Informacja o pracy komisji Rady Gminy w okresie międzysesyjnym.
 4. Informacja o pracy Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.
 5. Przyjęcie protokołu poprzedniej sesji. 
 6. Podjęcie uchwał:
- w sprawie zmian w budżecie Gminy Siemyśl na 2010 r.,
- zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Siemyśl na 2010 r.,
- w sprawie  szczegółowych  zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Siemyśl lub jej jednostkom podległym,
- w sprawie  ustalenia  regulaminu  korzystania z cmentarzy  komunalnych Gminy Siemyśl,
- w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków  zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
 7. Informacja z przebiegu wykonania budżetu Gminy Siemyśl za I półrocze 2010 r.
 8. Informacje dotyczące analizy oświadczeń majątkowych.
 9. Sprawy bieżące, wolne wnioski, interpelacje, zapytania i odpowiedzi.
10. Zamknięcie sesji.