Alternative content

Get Adobe Flash player

Wiadomości PAP

Drukuj

XLIV sesja Rady Gminy

Dnia  11 sierpnia 2010 r. odbyła się XLIV sesja Rady Gminy Siemyśl.
Na sesji tej Rada Gminy podjęła następujące uchwały:
- zmieniającą uchwałę w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Nieżyn na lata 2007–2013,  
- zmieniającą uchwałę w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Trzynik na lata 2007–2013,
- w sprawie zmian w budżecie Gminy Siemyśl na 2010 r.,
- zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Siemyśl na 2010 r.,
- w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej,
- w sprawie wyrażania zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy najmu na lokal użytkowy na okres powyżej trzech lat,
- w sprawie powierzenia prowadzenia zadania publicznego,
- w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji,
- w sprawie rozpatrzenia skargi.