Alternative content

Get Adobe Flash player

Wiadomości PAP

Drukuj

XLIII sesja Rady Gminy

Dnia  29 czerwca 2010 r. odbyła się XLIII sesja Rady Gminy Siemyśl.
Na sesji tej Rada Gminy podjęła następujące uchwały:
- w sprawie zmian w budżecie Gminy Siemyśl na 2010 r.,
- w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Wilków,
- w sprawie  określenia  zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Siemyśl za I półrocze oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy,
- w sprawie określenia  zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Siemyśl,
- w sprawie przystąpienia Gminy Siemyśl do stowarzyszenia pod nazwą „Zachodniopomorska Sieć Teleinformatyczna”,
- w  sprawie przystąpienia do realizacji projektów pn.: „Wrota Parsęty II–infrastruktura społeczeństwa informacyjnego w dorzeczu Parsęty” i „Wrota Parsęty II–usługi społeczeństwa informacyjnego w dorzeczu Parsęty".