Alternative content

Get Adobe Flash player

Wiadomości PAP

Drukuj

SPOTKANIE W SZKOLE W SIEMYŚLU


   Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Zachodniopomorski Oddział Regionalny w Szczecinie oraz Kołobrzeskie Biuro Powiatowe w Siemyślu są organizatorem spotkania o charakterze edukacyjnym dla dzieci z obszarów wiejskich, dotyczące zasad bezpiecznego poruszania się pieszych w ruchu drogowym oraz podstaw udzielania pierwszej pomocy. Program przeznaczony jest dla dzieci młodszych z klas I-III i odbędzie się w dniu 09.11.2017 r. w godzinach 10:00 – 12:00 w Szkole Podstawowej im. Noblistów Polskich w Siemyślu.

Zajęcia edukacyjne obejmą cztery stanowiska tematyczne:
Stanowisko 1 – zabawy edukacyjne w oparciu o mobilne miasteczko ruchu drogowego ze światłami sygnalizacyjnymi;
Stanowisko 2 – plac manewrowy, na którym dzieci poruszają się po wyznaczonej trasie na rowerach albo gokartach rowerowych;
Stanowisko 3 – pierwsza pomoc;
Stanowisko 4 – zabawa edukacyjna „przejazd kolejowy”.

   Życzymy wszystkim uczestnikom programu wspaniałej zabawy.


BP ARiMR w Siemyślu