Alternative content

Get Adobe Flash player

Wiadomości PAP

Drukuj

XXIX SESJA RADY GMINY

 

   31 sierpnia 2017 r. odbyła się sesja Rady Gminy Siemyśl, na której podjęto następujące uchwały:
-    w sprawie zmian w budżecie Gminy Siemyśl na 2017 r.,
-    zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Siemyśl na 2017 r.,
-   zmieniającą  uchwałę  w  sprawie  określenia  wysokości  opłaty  za  korzystanie  z  wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w oddziałach przedszkolnych w  szkołach   podstawowych,  dla  których  organem  prowadzącym  jest  Gmina  Siemyśl,
-    w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości,
-   zmieniającą  uchwałę  w  sprawie  Regulaminu  utrzymania  czystości  i  porządku na terenie Gminy Siemyśl,
-   zmieniającą   uchwałę  w  sprawie  określenia  szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych.

   Zbiór uchwał Rady Gminy Siemyśl dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Siemyśl (http://bip.siemysl.pl).