Alternative content

Get Adobe Flash player

Wiadomości PAP

Drukuj

OGŁOSZENIE DOT. ZATRUDNIENIA

   

   Urząd Gminy Siemyśl zatrudni osoby na stanowiska: bibliotekarza  w Filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Charzynie (3/4 etatu) oraz bibliotekarza  w Filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Byszewie (umowa na zastępstwo - 3/4 etatu).

    Kandydat na stanowisko bibliotekarza powinien posiadać co najmniej wykształcenie średnie.

    List motywacyjny oraz cv należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Siemyśl (budynek Urzędu Gminy pok. 112) – w terminie do dnia 14 sierpnia 2017 r. (poniedziałek) do godz. 12.00.

Informacji dot. zatrudnienia udzielają:
- Krzysztof Pełechaty - Sekretarz Gminy – tel. 94 35 88 013,
- Monika Dobrowolska - Podinspektor w USC – tel. 94 35 85 311.