Alternative content

Get Adobe Flash player

Wiadomości PAP

Drukuj

1 SIERPNIA ZAWYJĄ SYRENY


   Zgodnie z poleceniem Wojewody Zachodniopomorskiego, na podstawie § 10 ust. 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz. U. poz. 96), w dniu 1 sierpnia 2017 r. o godzinie 17.00 uruchomione zostaną syreny alarmowe na terenie gminy. Syreny zostaną uruchomione na czas jednej minuty. Celem treningu jest sprawdzenie sprawności syren alarmowych oraz jednoczesne upamiętnienie 73 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego.