Alternative content

Get Adobe Flash player

Wiadomości PAP

Drukuj

NABORY NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE

 

    Wójt Gminy Siemyśl ogłosił nabory kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy Siemyśl: stanowisko pracy ds. księgowości budżetowej w Referacie Budżetu i Finansów oraz stanowisko pracy ds. planowania przestrzennego w Referacie Infrastruktury Technicznej i Rolnictwa.
    Ogłoszenia o naborze opublikowane są w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Siemyśl (bip.siemysl.pl).
    Termin składania dokumentów aplikacyjnych - 26 lipca 2017 r. do godziny 15.00.