Alternative content

Get Adobe Flash player

Wiadomości PAP

Drukuj

OGŁOSZENIE DOT. ZATRUDNIENIA

 

    Urząd Gminy Siemyśl zatrudni osobę na stanowisko bibliotekarza – w Filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Byszewie (3/4 etatu).
    Kandydat na stanowisko bibliotekarza powinien posiadać co najmniej wykształcenie średnie.
   List motywacyjny oraz cv należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Siemyśl (budynek Urzędu Gminy pok. 112) – w terminie do dnia 26 lipca 2017 r. do godz. 15.00.

   Informacji dot. zatrudnienia udzielają:
- Karolina Golik - Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej – tel. 94 35 88 018,
- Teresa Urbańska - Inspektor ds. kultury, oświaty i działalności gospodarczej – tel. 94 35 85 326.