Alternative content

Get Adobe Flash player

Wiadomości PAP

Drukuj

ZAPROSZENIE NA SPOTKANIE INFORMACYJNE


   Uprzejmie informujemy, że Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. organizuje spotkanie informacyjne na temat projektu pt. „Sieć Zachodniopomorska Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej – przedsiębiorstwa społeczne w regionie koszalińskim” Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Działanie 7.4 RPO WZP 2014-2020.

   W ramach projektu udzielane będą dotacje na tworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych (w tym dla spółdzielni socjalnych).
  Spotkanie odbędzie się w dniu 17 lutego  2017 r. w godz. 10.00-11.00 w Kołobrzegu w siedzibie Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną przy ul. Mazowieckiej 29, Sala Różana.
   Organizatorzy na spotkanie zapraszają wszystkich zainteresowanych: przedstawicieli NGO, jednostek samorządu terytorialnego, GOPS, MOPS, PCPR, kościelne osoby prawne, spółdzielnie socjalne a także osoby fizyczne chcące założyć przedsiębiorstwo społeczne (w tym uprawnione do założenia spółdzielni socjalnej) i które w jego ramach chcą zatrudnić osoby zagrożone wykluczeniem społecznym lub ubóstwem.
   Wszystkie informacje na temat projektu są dostępne na stronie www.owes.koszalin.pl w zakładce Dotacje.