Alternative content

Get Adobe Flash player

Wiadomości PAP

Drukuj

 XXIII SESJA RADY GMINY (29.12.2016)

 

   29 grudnia 2016 r. odbyła się sesja Rady Gminy Siemyśl. Na sesji tej podjęto następujące uchwały:
- w sprawie zmian w budżecie Gminy Siemyśl na 2016 r.,
- zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Siemyśl na 2016 r.,
- w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie na kolejny okres umowy najmu na lokal użytkowy,
- w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych na terenie Gminy Siemyśl,
- w sprawie określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Siemyśl,
- w sprawie poparcia dla budowy drogi krajowej S6,
- w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości,
- w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Siemyśl na 2017 r.,
- w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Siemyśl na lata 2017-2022,
- w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2017.