Alternative content

Get Adobe Flash player

Wiadomości PAP

Drukuj

XII SESJA RADY GMINY
 

   29 listopada 2016 r. odbyła się sesja Rady Gminy Siemyśl. Na tej sesji Rada Gminy podjęła następujące uchwały:
- w sprawie zmian w budżecie Gminy Siemyśl na 2016 r.,
- w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Siemyśl z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017,
- w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie na kolejny okres umowy najmu na lokal użytkowy,
- w sprawie uchwalenia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Siemyśl”,
- sprawie uchwalenia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Siemyśl na lata 2016 - 2022.