Alternative content

Get Adobe Flash player

Wiadomości PAP

Drukuj

SESJA RADY GMINY (27.10.2016)


   Przewodniczący Rady Gminy zwołał  sesję Rady Gminy Siemyśl. Sesja odbędzie się  27 października 2016 r. (czwartek) o godzinie 11.00 w Domu Kultury w Siemyślu (ul. Szkolna 21).

Porządek obrad sesji:
 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu poprzedniej sesji.
 4. Informacja o pracy komisji Rady Gminy w okresie międzysesyjnym.
 5. Informacja o pracy Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.
 6. Podjęcie uchwał:
- w sprawie zmian w budżecie Gminy Siemyśl na 2016 r.,
- w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości,
- w sprawie opłaty targowej,
- w sprawie nadania nazwy ulicy,
- w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy na dzierżawę nieruchomości 2 projekty.
 7. Informacja  o  stanie  realizacji  zadań  oświatowych na terenie Gminy Siemyśl za rok szkolny 2015/2016.
 8. Informacje dotyczące analizy oświadczeń majątkowych.
 9. Sprawy bieżące, wolne wnioski, interpelacje, zapytania i odpowiedzi.
10. Zamknięcie sesji.