Alternative content

Get Adobe Flash player

Wiadomości PAP

Drukuj

PUNKT INFORMACYJNY ARIMR INFORMUJE...


   W dniu 3 października 2016 roku ogłoszona została ustawa z dnia 23 września br. o zmianie niektórych ustaw w celu zwalczania chorób zakaźnych zwierząt.

   W myśl art. 20 ust.2 pkt1 tej ustawy:
- każdy posiadacz świń jest zobowiązany w terminie 30 dni od dnia urodzenia założyć kolczyk na lewej małżowinie usznej z numerem identyfikacyjnym siedziby stada, w której świnia się urodziła
- zgłoszenie tego faktu kierownikowi biura powiatowego ARiMR następuje w ciągu 7 dni od daty oznakowania zwierzęcia
    Zgodnie z art. 20 ust.2a i 2b
- w przypadku gdy świnia została przemieszczona do siedziby stada innej niż siedziba urodzenia i świnia przebywa tam dłużej niż 30 dni posiadacz zwierzęcia jest zobowiązany dodatkowo oznakować tę świnię tatuażem zgodnym z numerem siedziby stada, w którym świnia przebywa dłużej niż 30 dni.
- zgłoszenie tego faktu kierownikowi biura powiatowego ARiMR następuje w ciągu 7 dni od dnia oznakowania wraz z ilością dodatkowo oznakowanych zwierząt
   Zgodnie z art. 20 a
- posiadacz zwierzęcia gospodarskiego raz na 12 miesięcy, ale nie później niż do 31 grudnia każdego roku dokonuje spisu z natury zwierząt przebywających w jego stadzie. Spis obejmuje liczbę i numery identyfikacyjne zwierząt przebywających w stadzie.
- posiadacz zwierząt przekazuje spis kierownikowi biura powiatowego ARiMR na formularzu udostępnionym przez Agencję w ciągu 7 dni od dokonania spisu
   Zgodnie z art. 12 ust.3
- posiadacz świń jest zobowiązany zgłosić kierownikowi biura powiatowego ARiMR w terminie 7 dni wszystkie zdarzenia jakie zaszły w jego siedzibie stada na druku zgłoszenie zmiany stada świń, z wyjątkiem urodzenia świń, które zgłasza na druku zgłoszenie świń do rejestru.
   Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia  - tj.17 października 2016 roku.


Biuro Powiatowe ARiMR w Siemyślu