Alternative content

Get Adobe Flash player

Wiadomości PAP

Drukuj

OGŁOSZENIE OPS
 

   Ośrodek Pomocy Społecznej w Siemyślu zatrudni pracownika socjalnego.
   Pracownikiem socjalnym może być osoba, która spełnia co najmniej jeden z niżej wymienionych warunków:
1) posiada dyplom ukończenia kolegium pracowników służb społecznych;
2) ukończyła studia wyższe na kierunku praca socjalna;
3) do dnia 31 grudnia 2013 r. ukończyła studia wyższe o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków: pedagogika, pedagogika specjalna, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie.

   Informacji o szczegółowych warunkach zatrudnienia udziela Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Siemyślu (pokój nr 13, tel. 94 35 88 348).