Alternative content

Get Adobe Flash player

Wiadomości PAP

Drukuj

SESJA RADY GMINY (29.09.2016)


   Przewodniczący Rady Gminy Siemyśl zwołał sesję Rady Gminy. Sesja odbędzie się 29 września 2016 r. (czwartek) o godzinie 12.00 w Domu Kultury w Siemyślu (ul. Szkolna 21).

Porządek obrad sesji:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokółu poprzedniej sesji.
4. Informacja o pracy komisji Rady Gminy w okresie międzysesyjnym.
5. Informacja o pracy Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.
6. Podjęcie uchwał:
- w sprawie zmian w budżecie Gminy Siemyśl na 2016 r.,
- w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości (15 projektów),
- w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Siemyśl.
7. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Siemyśl za I półrocze 2016 r. oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.
8. Sprawy bieżące, wolne wnioski, interpelacje, zapytania i odpowiedzi.
9. Zamknięcie sesji.