Alternative content

Get Adobe Flash player

Wiadomości PAP

Drukuj

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ INFORMUJE...


   Prowadzone będzie poradnictwo psychologiczne i rodzinne dla osób i rodzin, które mają trudności lub wykazują potrzebę wsparcia w rozwiązywaniu swoich problemów życiowych.
Poradnictwo odbywać się będzie w pierwszy i trzeci czwartek każdego miesiąca, począwszy od 22 września 2016 r. w godzinach od 16:00 do 18:00 w budynku Domu Kultury w Siemyślu, ul. Szkolna 21, na II piętrze. Telefon do kontaktu: 530 263 731.

   Wydawane są skierowania do odbioru żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD).
Żywność wydawana jest w Polskim Czerwonym Krzyżu w Koszalinie, ul. Grunwaldzka 20, od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 14:00.
Uprawnionymi do korzystania z pomocy żywnościowej w ramach Programu są:
1) osoby samotnie gospodarujące, których dochód netto nie przekracza  kwoty 951,- zł;
2) rodziny, których dochód netto na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 771,- zł.

   W ramach obchodów Dnia Seniora, w miesiącu październiku 2016 r., Ośrodek Pomocy Społecznej w Siemyślu organizuje trzydniową wycieczkę dla Seniorów 60+ do Krakowa, Oświęcimia i Wieliczki.
Koszt wycieczki wynosi 690,- zł.
Ośrodek Pomocy Społecznej w Siemyślu dysponuje wolnymi miejscami.
Osoby chętne prosimy o zgłoszenie się osobiście lub telefonicznie w terminie do 27 września 2016 r. do Ośrodka Pomocy Społecznej w Siemyślu. O uczestnictwie w wycieczce będzie decydowała kolejność zgłoszeń. Telefony do kontaktu: 94 35 88 340, 94 35 88 342, 94 35 88 239.