Alternative content

Get Adobe Flash player

Wiadomości PAP

Drukuj

Spotkanie szkoleniowe

Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach Terenowy Zespół Doradców w Kołobrzegu zaprasza mieszkańców wsi, wspólnoty mieszkaniowe z obszarów wiejskich na spotkanie szkoleniowe na temat: USUWANIE ODPADÓW ZAWIERAJACYCH AZBEST, BUDOWA NOWOCZESNYCH SYSTEMÓW GRZEWCZYCH Z WYKORZYSTANIEM ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII, BUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW, TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW, BUDOWA I MODERNIZACJA SIECI I PRZYŁĄCZY KANALIZACJI SANITARNEJ, które odbędzie się dnia 16 listopada 2010 r. o godz. 9.00 w CKP Hotel "Centrum" w Kołobrzegu (ul. Katedralna 12).