Alternative content

Get Adobe Flash player

Wiadomości PAP

Drukuj

Okręgi wyborcze

Wójt Gminy Siemyśl podał do publicznej wiadomości informację o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Siemyślu.

 Więcej informacji dot. wyborów organów samorządu terytorialnego - na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Siemyśl ( http://bip.siemysl.pl/ ).