Alternative content

Get Adobe Flash player

Wiadomości PAP

Drukuj

OGŁOSZENIE DOT. ZATRUDNIENIA
 

      Urząd Gminy Siemyśl zatrudni osobę na stanowisko bibliotekarza – w Filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Byszewie (1/2 etatu - umowa na zastępstwo).
      Kandydat na stanowisko bibliotekarza powinien posiadać co najmniej wykształcenie średnie.
     Podania w sprawie zatrudnienia należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Siemyśl (budynek Urzędu Gminy pok. 112) – terminie do 18 lutego 2018 r. (poniedziałek) do godz. 16.00.
      Informacji dot. zatrudnienia udziela Karolina Kwiatkowska - Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Siemyślu – tel. 94 35 88 018.