Alternative content

Get Adobe Flash player

Wiadomości PAP

Drukuj

SESJA RADY GMINY (18.12.2018)
 

Przewodniczący Rady Gminy Siemyśl zwołał sesję Rady Gminy, która odbędzie się dnia 18 grudnia 2018 r. (wtorek) o godzinie 10.00 w Domu Kultury w Siemyślu (ul. Szkolna 21).

Porządek obrad sesji:
  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności.
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu poprzedniej sesji.
  4. Informacja o pracy komisji Rady Gminy w okresie międzysesyjnym.
  5. Informacja o pracy Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Siemyśl na 2018 r.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniego programu osłonowego w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
  8. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego.
  9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Siemyśl na 2019 r.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Siemyśl na lata 2019-2022.
11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019.
12. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
13. Zamknięcie sesji.