Alternative content

Get Adobe Flash player

Wiadomości PAP

Strona Gminy Siemyśl
Drukuj

por1

 
Drukuj
IX sesja Rady Gminy

Dnia 29 czerwca 2011 r. odbyła się sesja Rady Gminy Siemyśl. Na sesji tej Rada Gminy podjęła następujące uchwały:
- zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Siemyśl na lata 2011 – 2021,
- zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Siemyśl na 2011 r.,
- w sprawie zmian w budżecie Gminy Siemyśl na 2011 r.,
- zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Nieżyn na lata 2007 – 2013,
- zmieniającą uchwałę w sprawie inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso,
- w sprawie zatwierdzenie sprawozdania finansowego Gminy Siemyśl za 2010 r. wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Siemyśl za 2010 r.,
- w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2010.

 
Drukuj
Informacja dot. wyborów ławników sądowych

Z dniem 31 grudnia 2011 r. upływa kolejna kadencja ławników sądowych. Ustawa z dnia 27 lipca 2001 roku – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070, z późn. zm.) nakłada obowiązek przeprowadzenia wyborów ławników najpóźniej w październiku roku kalendarzowego, w którym upływa kadencja dotychczasowych ławników. Wybory te przeprowadzają rady gmin.

Zgodnie z pismem Prezesa Sądu Okręgowego w Koszalinie, Rada Gminy Siemyśl wybiera:
- 1 ławnika do Sądu Rejonowego w Kołobrzegu,
- 1 ławnika do Sądu Rejonowego Sądu Pracy w Kołobrzegu.

Więcej…
 
Drukuj

dp1

 
Drukuj
Dzień Dziecka w Byszewie

Dnia 4 czerwca 2011 r. Rada Sołecka Sołectwa Kędrzyno i Koło Gospodyń Wiejskich z Byszewa zorganizowały Dzień Dziecka dla dzieci z sołectw Byszewo i Kędrzyno.

Więcej…
 
Drukuj

Sesja Rady Gminy

Przewodniczący Rady Gminy Siemyśl zwołał sesję Rady Gminy. Sesja odbędzie się dnia 29 czerwca 2011 r. (środa) o godzinie 10.00 w Urzędzie Gminy Siemyśl.

Więcej…
 
« pierwszapoprzednia161162163164165166167168169170następnaostatnia »

Strona 163 z 181